<!DOCTYPE html> <html lang="es"> Indica que comença programacio amb HTML i indica l'idioma de la pagina <head> Començament del "head" (cap), que compren la configuracio de la pestanya <title> Act1 Pau Iglesias </title> Li donem titol a la pestanya </head> Acabem el "head" <body> Comencem el "body" (cos) que compren l'estructura de la pagina <p> Hola aquesta es el meu primer HTML </p> Introduim un paragraf amb l'instruccio "<p> </p>" </body> Acabem el "body" </html> Acabem l'HTML